Business en Value Case DI

Duurzame inzetbaarheid

Thema Business en Value Case DI

Organisaties investeren veel geld in de verbetering van duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers; wat leveren deze investeringen in vitaliteitsprogramma’s, competentie-ontwikkeling, scholingsprogramma en talent ontwikkeling’ op voor uw bedrijfsvoering? Het is bekend dat gezonde, competente en gemotiveerde medewerkers een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening en het bereiken van uw doelstellingen, maar hoe kunt u het werkelijke effect meten en daarmee uw interventies en programma’s nog slimmer richten.Met het beslismodel Inzetbaarheid kunt u uw investeringsbeslissingen op het gebied van Inzetbaarheid eenvoudig bedrijfseconomisch onderbouwen en uw rendement berekenen.

 

In 4 Stappen Draagvlak en maximaal effect van uw investering:

  1. Visie ontwikkeling DI, Workshop met een specialist DI voor het bepalen van uw strategische HR doelen als het gaat om inzetbaarheid;
  1. Nulmeting, inventarisatie van uw HR basisgegevens;
  2. Integraal plan met interventies op Duurzame Inzetbaarheid en KPI’s;
  3. Nameting , inventarisatie van effecten en resultaten.