Organisatiescan en visieontwikkeling DI

Duurzame inzetbaarheid

Thema organisatiescan en visieontwikkeling DI

Waarom een strategische discussie over duurzame inzetbaarheidsbeleid?We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker om beleid te voeren waarmee optimaal gebruik gemaakt kan worden van het aanwezige arbeidspotentieel. Beleid dat er aan bijdraagt dat werknemers hun talenten blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en op die manier duurzaam inzetbaar blijven. Gericht personeelsbeleid draagt er aan bij dat uw organisatie nu en in de toekomst beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. Het ondersteunt medewerkers bij een optimale vormgeving van de eigen loopbaan, waardoor zij langer gemotiveerd en gezond een bijdrage kunnen leveren. Met behulp van de Duurzame Inzetbaarheids-Driver (organisatiescan) start u een strategische discussie over duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. Aan de hand van verschillende thema’s gaat u in gesprek met een vertegenwoordiging van de organisatie. U brengt in kaart waar de organisatie staat als het gaat om de invulling van duurzaam inzetbaarheidsbeleid.