Diversiteit en Generatie-management

Duurzame inzetbaarheid

Thema Diversiteit en Generatiemanagement

Om optimaal te profiteren van de capaciteiten en de inzet van uw werknemers, is het nodig om rekening te houden met hun individuele eigenschappen. Niemand is gelijk. Om mensen in beweging te krijgen is beleid nodig dat aansluit bij hun generatie, levensfase en drijfveren. Door in HR-beleid rekening te houden met deze diversiteit, haalt u meer uit uw menselijk kapitaal.

 

Generatiemanagement

Elke levensfase en elke generatie is anders. Hierdoor loopt de beleving van het werk onder jongere of oudere werknemers sterk uiteen. Door het werk en de omstandigheden aan te passen aan de eigenschappen en levenspatronen van het personeel blijft u een aantrekkelijke werkgever. Bovendien stimuleert u onderlinge samenwerking en kennisdeling. Met drie ‘interventies' helpen wij uw HR-beleid generatieproof te maken.

 

Generation Experience

Een inspiratiesessie voor uw organisatie of afdeling.Wilt u uw organisatie bewuster maken van de verschillende drijfveren, mogelijkheden en ambities van generaties? Tijdens deze Experience wordt u op creatieve wijze meegenomen in de wereld van generaties.

 

HR-Generatieproof

oHR-beleid en tools afgestemd op generatiesVerschillende generaties binnen uw organisatie hebben elk hun eigen kenmerken, drijfveren, mogelijkheden en verwachtingen. In de workshop bekijkt u uw HR-beleid door een generatiebril en krijgt u tips om:oDe match te maken tussen organisatiebelang en persoonlijke doelen- Samenwerking tussen generaties te bevorderen- Alle generaties duurzaam inzetbaar te houde

 

Generatieproof management

Effectief omgaan met verschillen en het benutten van ieders kwaliteiten. Deze workshop biedt tips en tricks om de samenwerking tussen generaties te bevorderen. U krijgt inzicht in hoe u synergie kunt bereiken door het combineren van de unieke eigenschappen van verschillende generaties.heidsbeleid.