Strategische personeelsplanning

Duurzame inzetbaarheid

Thema Strategische personeelsplanning

Om als organisatie op de middellange en lange termijn succesvol te zijn, moet u ook in de toekomst kunnen beschikken over medewerkers met wie u de doelstellingen van uw organisatie weet te realiseren. De juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek is de focus van strategische personeelsplanning.Het succes van strategische personeelsplanning wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting bij de strategie van de organisatie. Strategische personeelsplanning begint dan ook met een inventarisatie van de organisatie-strategie, de omgeving (arbeidsmarkt, wetgeving etc.), de opbouw en kwaliteit van het huidige personeel en de gevolgen van de strategie en mobiliteit voor de huidige en gewenste personele bezetting. Deze inventarisatie vormt de basis voor beslissingen over personeelsontwikkeling, mobiliteit en recruitment. Maar ook over het sluiten van strategische allianties, procesverbeteringen, insourcing, outsourcing of andere vormen van inhuur en inkoop van personele capaciteit.Ieder adviestraject ten aanzien van strategische personeelsplanning is uniek, maar bevat grofweg de volgende fasen:

 

Scan:

Een survey onder medewerkers geeft allereerst een waardevol inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren voor strategische personeelsplanning.

 

Positionering:

In een workshop stellen wij samen met het management vast op welke wijze aan strategische personeels-planning invulling kan worden gegeven.

 

Dataverzameling en -analyse:

In deze fase verzamelen we informatie over strategie, besturingsfilosofie, samenstelling en potentieel van het huidige personeel, marktontwikkelingen, HRM-instrumentarium etc.

 

Advisering aanpak en acties:

Op basis van de analyse adviseren we over de strategische personeelsplanning op de (middel)lange termijn. Zo draagt HRM bij aan de strategie van de organisatie.